Poniżej widnieje

Lista projektów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami. W skróconym opisie znajdą Państwo informacje na temat miejsca realizacji, statusu, terminu rozpoczęcia oraz przewidywanego terminu zakończenia projektu. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są dla naszych partnerów po wprowadzeniu indywidualnego hasła partnerskiego.

Europa

Polska, Czechy,
Hiszpania

Państwa wschodnie

Rosja, Ukraina, Kazachstan, Iran, Chiny, Izrael

Afryka

Kenia, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Sudan, Angola, Senegal.

Wymiana 150 km oświetlenia ulicznego na LED.

KAZACHSTAN, ATYRAU

 • W trakcie realizacji
 • 11.2016 do 1.2019
 • Generalny Wykonawca - IPS Holding Sp. z o.o.
 • Przy współpracy z Greenie Polska Sp. z o.o.

Informacje:

W listopadzie 2016 roku IPS Green Technologies podpisał z Akimem miasta Atyrau umowę o współpracy z zakresu dostarczenia oraz wymiany oświetlenia ulicznego na nową technologię LED.

Kontrakt ten zostanie wykonany przy wsparciu naszego partnera z branży technologii LED, firmy Greenie Polska. W projekcie zostanie wykorzystane oświetlenie produkowane przez naszą spółkę córkę IPS Production oraz oświetlenie firmy Greenie Polska.

Do marca 2017 trwają prace projektowe wraz z przygotowywaniem pełnego kosztorysu, po jego ustaleniu informacja o budżecie projektu pojawi się również na stronie.

Monitoring miejski wraz z systemem pomiaru prędkości.

KAZACHSTAN, ATYRAU

 • W trakcie realizacji
 • 11.2016 do 10.2017 + 10 lat zarządzania
 • Generalny Wykonawca - IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.
 • Przy współpracy z IPS Holding Sp. z o.o.

Informacje:

W listopadzie 2016 roku IPS Green Technologies podpisał z Akimem miasta Atyrau umowę o współpracy z zakresu dostarczenia technologii monitoringu miejskiego oraz systemu pomiaru prędkości. Kontrakt ten zostanie wykonany przez naszego partnera IMPEL SECURITY następnie powstała infrastruktura będzie zarządzana przez IMPEL SECURITY przez okres 10 lat.

W projekcie zostaną wykorzystane najnowsze dostępne technologie w których posiadaniu jest obecnie firma IMPEL. Do marca 2017 trwają prace projektowe wraz z przygotowywaniem pełnego kosztorysu, po jego ustaleniu informacja o budżecie projektu pojawi się również na stronie

Budowa oraz zarządzanie 4 przedszkolami w Astanie.

KAZACHSTAN, ASTANA

 • W trakcie realizacji
 • 11.2016 do 1.2018 + 19 lat zarządzania
 • Generalny Wykonawca - TERMO KLIMA MK Sp. z o.o. Sp. K.
 • Przy współpracy z IPS INTERNATIONAL S.A.
 • Wartość projektu 12.000.000$

Informacje:

W listopadzie 2016 roku IPS Green Technologies podpisał z Akimem miasta Astany porozumienie którego następstwem był udział w przetargu na budowę i zarządzanie 4 obiektami przedszkolnymi, który to przetarg został wygrany przez naszego partnera – drugiego głównego akcjonariusza spółki IPS International S.A. firmę TERMO KLIMA MK.

Do końca stycznia trwają pracę nad ostatecznymi umowami z podwykonawcami na terenie Republiki Kazachstanu oraz przygotowanie do rozpoczęcia prac ziemnych. Inwestycja realizowana będzie przy współpracy z miejscowymi podwykonawcami z branży deweloperskiej, a następnie zarządzana przy współpracy z miejscowym operatorem posiadającym już ponad 15 obiektów przedszkolnych na terenie Kazachstanu.

Projekt realizowany jest w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego, a jego wartość została oszacowana na 12.000.000$

Budowa Centrum utylizacji i recyklingu odpadów medycznych i niebezpiecznych, w tym: przepracowanych olejów, WEEE, odpadów gumowych, szklanych, AGD, zawierających freon i rtęć

KAZACHSTAN, ASTANA

 • W trakcie realizacji
 • 09.2016 do 8.2017
 • Generalny Wykonawca - Konsorcjum INTROL-ENERGOMONTAZ Sp. z o.o. i IPS-HOLDING Sp. z o.o.
 • Zarządzanie projektem - General Consulting
 • Wartość projektu 21.000.000 €

Informacje:

We wrześniu 2016 roku IPS Green Technologies podpisał porozumienie z firmą KAZECOTECH liderem z branży zarządzania gospodarką odpadami z Kazachstanu. Porozumienie doprowadziło do podpisania umów na dostarczenie i wykonanie gotowej technologi do segregowania, termoutylizacji odpadów medycznych oraz recyklingu olejów silnikowych oraz połączenie wszystkich tych technologii w formie jednego zakładu.

Generalnym Wykonawcą tego projektu na zlecenie IPS Holding będzie spółka IPS International S.A. przy wsparciu General Consulting. Do końca stycznia trwają pracę nad ostatecznymi umowami z podwykonawcami na terenie Republiki Kazachstanu oraz umowy branżowe z dostawcami poszczególnych technologii. Od lutego rozpoczynamy kompletowanie pozyskanych już komponentów oraz przygotowujemy się do transportu komponentów na terytorium Kazachstanu. Przewidywany czas zakończenia projektu na rozpoczęcie ASTANA EXPO 2017.

Szacowany budżet projektu 21.000.000 €. Jest to kolejny projekt realizowany w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Przygotowanie i zasadzenie 150 ha sadów jabłkowych.

KAZACHSTAN, ASTANA

 • W trakcie realizacji
 • 06.2016 do 6.2019 + 19 lat zarządzania
 • Generalny Wykonawca - IPS International S.A.
 • przy współpracy z IPS Holding Sp. z o.o. oraz 3R Group Sp. z o.o.
 • wartość projektu 15.000.000$

Informacje:

W czerwcu 2016 roku IPS Green Technologies podpisał z Akimem miasta Astany umowę na przygotowanie oraz zasadzenie 150 ha sadów jabłkowych oraz zarządzanie przygotowanych sadów przez okres 19 lat.

IPS International wraz z 3R Group będzie zarządzało sadami na zlecenie akimatu Astany. Obecnie trwają prace nad projektem technicznym, wybraniem poddostawców oraz działania związane z uzyskaniem prawa do ziem pod wskazaną inwestycję. Od kwietnia rozpocznie się zadrzewianie terenu.

Jest to kolejny projekt w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego, a jego budżet szacowany jest na kwotę 15.000.000$.